Počítadlo znaků, slov a vět

Počet znaků: 0
Počet slov: 0
Počet vět: 0
Počet odstavců: 0
Počet znaků (bez mezer): 0
Velikost textu (v bajtech): 0