Výpočet doby trvání, rychlosti a velikosti u stahování souborů

Kalkulačka

Jestliže chcete pouze rychlý výpočet a nezajímá vás teorie, můžete použít tuto kalkulačku. Vyberte si, co chcete počítat, vložte do políček níže potřebné hodnoty, zvolte jednotky a tučným písmem se vám rovnou ukáže výsledek. Jak je psáno i v článku, mezi jednotkami např. Mb/s (megabity za sekundu) a MB/s (megabajty za sekundu) je rozdíl, takže si dejte pozor, abyste do kalkulačky zadávali ty správné!

Chci počítat: Rychlost Velikost Dobu trvání

Musíte povolit JavaScript, jestliže chcete využívat kalkulačku!


Základní principy


Vzorečky

Grafické znázornění vzorečků

Jednotky


POZOR! Mohou být vypočítány špatné výsledky kvůli těmto chybám:

  1. Neshodnost jednotek ve výpočtu - nelze násobit nebo dělit například megabity a gigabajty - vždy je nutné převést jednotky tak, aby byly stejné.
  2. Použití minut nebo hodin místo sekund ve výpočtu, popř. očekávání výsledku v těchto jednotkách. Ačkoli je možné počítat i s minutami nebo hodinami, nedoporučuji to, protože bude výpočet složitější a šance na chybu by byla větší. Je lepší si veškeré časové údaje před výpočtem převést na sekundy a ve výsledku, pokud jsou, sekundy převést zpět na původní jednotky.
  3. Neuvědomění si skutečné velikosti jednotek - 1kB = 8kb; 1MB = 8Mb; 1GB = 8Gb apod. - je tedy nezbytné připravit si jednotky s odpovídajícími hodnotami pro výpočet a po jeho dokončení znovu přepočítat jednotky na správné hodnoty. Mohlo by se jinak stát, že váš výsledek bude 8x menší či větší, než by byl ten správný!
  4. V případě, že počítáme se zbývajícím časem, je nutné si k němu přičíst ještě čas, který už od zahájení stahování/uploadu uběhl, abychom počítali s celkovým časem.
  5. V časových údajích lze udělat chybu kvůli tomu, že se stále mění. Nejideálnější je počítat s co nejaktuálnějšími časy ve chvíli, kdy počítáme výsledek.
  6. Vzhledem k tomu, že rychlosti stahování nebo uploadu nejsou nikdy úplně stabilní, budou kvůli tomuto faktu výsledky vždy, ať už více či méně, nepřesné. Je možné je ovšem zpřesnit tím, že si před stahováním nebo uploadem změříme aktuální rychlosti několikrát a vypočítáme aritmetický průměr. Pokud ovšem během stahování/uploadu rychlost výrazně klesne nebo vzroste, bude ve výpočtu opět chyba.

Příklady