Výpočet doby trvání, rychlosti a velikosti u stahování souborů


Obsah:

Kalkulačka

Jestliže chcete pouze rychlý výpočet a nezajímá vás teorie, můžete použít tuto kalkulačku. Vyberte si, co chcete počítat, vložte do políček níže potřebné hodnoty, zvolte jednotky a tučným písmem se vám rovnou ukáže výsledek. Jak je psáno i v článku, mezi jednotkami, např. Mb/s (megabity za sekundu) a MB/s (megabajty za sekundu) je rozdíl, takže si dejte pozor, abyste do kalkulačky zadávali ty správné!

Chci počítat:

Musíte povolit JavaScript, jestliže chcete využívat kalkulačku!

Základní principy

 • Pokud chceme vypočítat velikost stahovaného souboru, musíme vynásobit rychlost stahování dobou trvaní stahování.
 • Pokud chceme vypočítat rychlost stahování, musíme vydělit velikost stahovaného souboru dobou trvání stahování.
 • Pokud chceme vypočítat dobu trvání stahování, musíme vydělit velikost stahovaného souboru rychlostí stahování.

Grafické znázornění vzorečků

Vzorečky

 • v = velikost stahovaného souboru
 • b = rychlost stahování (bitrate)
 • t = doba trvání stahování

 • v = b * t velikost = rychlost * trvání
 • b = v / t rychlost = velikost / trvání
 • t = v / b trvání = velikost / rychlost

Jednotky

 • v = [kB; MB; GB] velikost = [kilobajty; megabajty; gigabajty]
 • b = [kb/s; Mb/s] rychlost = [kilobity za sekundu; megabity za sekundu]
 • t = [s] trvání = [sekundy]


Příklady

 • Příklad 1 – velikost stahovaného souboru

  Zadání: Marek stahuje soubor přes správce stahování. Jeho program mu ale neukazuje celkovou velikost souboru. Ukazuje mu ale rychlost stahování a zbývající čas do stažení souboru. Rychlost je 10Mb/s a zbývající čas je 20 minut, přičemž stahuje už 2 minuty. Jak velký je Markův soubor, který stahuje?

  b = 10Mb/s / 8 = 1,25MB/s; t = 20min + 2min = 22min * 60 = 1320s; v = ?[MB]
  v = b * t
  v[MB] = 1,25MB/s * 1320s
  v = 1650MB = 1,65GB

  Odpověď: Markův soubor bude v případě, že se bude stahovat stabilní rychlostí, velký 1650MB, což je 1,65GB.

 • Příklad 2 – rychlost stahování

  Zadání: Pepa uploaduje video na YouTube, ale rozhraní YouTube mu neukazuje, jakou rychlostí uploaduje, pouze kolik mu zbývá času a rovněž zná velikost souboru. Velikost souboru je 4,65GB, zbývající čas je 27 minut a video je uploadováno již 5 minut a 15 sekund. Jakou rychlostí tedy uploaduje?

  v = 4,65GB * 1000 = 4650MB; t = 27min + 5min 15s = 32min 15s = (32min * 60) + 15s = 1935s; b = ?[Mb/s]
  b = v / t
  b[Mb/s] = 4650MB / 1935s
  b = 2,4MB/s (zaokrouhl.) * 8 = 19,2Mb/s

  Odpověď: Pepa uploaduje rychlostí 19,2Mb/s, což téměř odpovídá jeho maximální rychlosti připojky, kterou mu inzeruje jeho poskytovatel připojení – 20Mb/s.

 • Příklad 3 – doba trvání stahování

  Zadání: Šimon stahuje hru, ale prohlížeč mu ukazuje pouze kolik procent již má staženo a celkovou velikost stahovaného souboru a potřebuje zjistit, jak dlouho mu stahování bude trvat. Velikost stahovaného souboru je 962MB a poskytovatel mu udává, že jeho rychlost stahování je 20Mb/s. Jak dlouho mu bude stažení souboru trvat?

  v = 962MB; b = 20Mb/s / 8 = 2,5MB/s; t = ?[s]
  t = v / b
  t[s] = 962MB / 2,5MB/s
  t = 385s (zaokrouhl.) = 6min 25s

  Odpověď: Celková doba trvání stahovaní jeho souboru v případě, že mu poskytovatel poskytuje tu rychlost, kterou mu udává ve smlouvě, bude 6 minut a 25 sekund. (Je ovšem nutné počítat s tím, že už nějakou dobu soubor stahujeme. Pokud tento údaj chceme zavést do výpočtu a vypočítat tak pouze zbývající čas do stažení souboru, stačí odečíst od výsledku dobu, kterou již stahujeme.)


Odkazy