Výpočet bitrate, velikosti nebo délky zvukových souborů

Základní principy:


Vzorečky:

Grafické znázornění vzorečků

Jednotky:


POZOR! Mohou být vypočítány špatné výsledky kvůli použití špatných jednotek ve výpočtu:

  1. Neshodnost jednotek ve výpočtu - nelze násobit nebo dělit například kilobity a megabajty - vždy je nutné převést jednotky tak, aby byly stejné.
  2. Použití minut nebo hodin místo sekund ve výpočtu, popř. očekávání výsledku v těchto jednotkách. Ačkoli je možné počítat i s minutami nebo hodinami, nedoporučuji to, protože bude výpočet složitější a šance na chybu by byla větší. Je lepší si veškeré časové údaje před výpočtem převést na sekundy a ve výsledku, pokud jsou, sekundy převést zpět na původní jednotky.
  3. Neuvědomění si skutečné velikosti jednotek - 1kB = 8kb; 1MB = 8Mb apod. - je tedy nezbytné připravit si jednotky s odpovídajícími hodnotami pro výpočet a po jeho dokončení znovu přepočítat jednotky na správné hodnoty.

Příklady: